Disclaimer, copyright en privacyverklaring

Disclaimer, copyright en privacyverklaring

Disclaimer website AVVV

Hoewel de AVVV streeft naar zo veel mogelijk correcte en actuele informatie op deze site, kan zij dit niet garanderen. Daarom kan aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt de AVVV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens.
Binnen de website van de AVVV wordt doorverwezen naar sites van lidorganisaties en andere relevante websites. De AVVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Disclaimer e-mail AVVV

E-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien u niet een geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mail bericht naar de juiste perso(o)n(en) door te sturen of dit bericht te vernietigen.

De AVVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van de informatie in digitale correspondentie van en met de AVVV. Een e-mailbericht van de AVVV geldt niet als officieel besluit maar is informatief van aard. Aan toezeggingen van medewerkers die niet beslissingsbevoegd zijn, in welke vorm dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend.

De AVVV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan de AVVV niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan computer(systeem), veroorzaken.

Copyright

Mits voorzien van een duidelijke en herkenbare bronvermelding is het toegestaan om artikelen in zijn geheel over te nemen. Wij stellen het op prijs als u een hyperlink naar de AVVV website maakt.

Privacyverklaring

Statistische gegevens

Tijdens ieder bezoek wordt informatie verzameld. Het overgrote deel van deze informatie wordt gebruikt voor anonieme, statistische gegevens. Hierbij kunt u denken aan het aantal bezoekers per pagina ingedeeld naar afkomst, tijdstip en datum. Ook gegevens als gebruikte browser, besturingssysteem, land van herkomst en provider worden anoniem gebruikt binnen statistische overzichten.

Antwoordformulieren

Binnen de website van de AVVV bestaan mogelijkheden om bij derden informatie aan te vragen of in te schrijven via een formulier. Digitale formulieren worden na beantwoording vrijwel in zijn geheel doorgestuurd naar de aanbiedende organisatie. De bezoekers moeten zich ervan bewust zijn dat met het invullen van dergelijke formulieren persoonlijke informatie verstrekt wordt aan (commerciële) organisaties.

Vragen over uw privacy

Voor vragen over privacy en de website kunt u contact opnemen met de AVVV. Contactgegevens staan op de website. Aanvullende informatie over de bewaking van uw privacy treft u tevens aan op de website van de Registratiekamer, www.registratiekamer.nl.