Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor allerlei geneeswijzen die, zoals de naam al zegt, gebruik maakt van de van nature aanwezige ingrediënten voor genezing. Soms liggen deze ten grondslag aan methodes die in de reguliere geneeskunde worden gebruikt. Deze therapieën zijn vaak anders dan de reguliere methoden omdat ze zich richten op de hele mens (holisme). In de natuurgeneeskunde werken we dus op het aanpakken van de diepere oorzaken die de klachten geven en niet alleen symptoombestrijdend (curatief) maar ook juist preventief en complementair (aanvullend) door in de diepte en breedte te werken.

Werkwijze en diagnose:

Met het afnemen van een Anamnese wordt een heel belangrijke eerste stap gezet in de behandeling en werkwijze van de natuurgeneeskundige therapie. Het woord “anamnese” betekent herinneren. Tijdens de anamnese worden de klachten , belevingen en ervaringen ten aanzien van fysieke, mentale en emotionele aspecten geordend. Daarnaast komen werking van orgaansystemen, ziektegeschiedenis, familiaire aandoeningen, en medicijngebruik aan bod. Ook de werking van de spijsvertering wordt besproken.natuurlijke genezende kruiden

Hiernaast houden we rekening met (on)juiste omgevingsfactoren zoals schadelijke stoffen in voeding en het milieu, die direct in ons lichaam terecht kunnen komen met alle ziekmakende gevolgen van dien. Er wordt gekeken naar de invloed hiervan op de gezondheid en het ontstaan van ziekte. Het zijn vooral de biochemische achtergronden in relatie tot voeding en omgevingdie ons systeem beïnvloeden.

De Orthomoleculaire-diëtiek is een variant op de normale dieetleer en gaat uit van de orthomoleculaire benadering waarbij de aanvulling en variatie van micronutriënten voorop staat. Ook hier wordt weer aandacht besteed aan de leefomgeving en een onderverdeling gemaakt in uitwendig, inwendig en emotioneel gif. Tijdens het consult volgt hieruit eventueel het bijbehorende orthomoleculaire advies.

Psychosomatische klachten hebben ook hun bron van veroorzakende factoren. Ik schaar mij hier achter de visie van Thorwald Dethlefsen en Rudiger Dahlke waarbij lichamelijke klachten worden gezien als uitdrukkingen van de ziel. Overtuigingen, spiegeling en blinde vlek zijn hierin belangrijke bronnen en geven ons veel informatie.

Een Voedingsanamnese wordt afgenomen en mentale en emotionele aspecten zoals, slapen, concentratie en leefomstandigheden worden besproken. Naast het gesprek geeft Iriscopie een mogelijke aanvulling op de diagnose. Vanuit deze gegevens stel ik samen met u een behandelplan op.

Afhankelijk van de aard van de klachten en de informatie die vrijkomt tijdens het eerste consult en het intakegesprek wordt voor de meest passende methode van dat moment gekozen. Dit kan een combinatie van verschillende behandelmethoden zijn, ondersteunende gesprekken en/of voedingssupplementen, energetica, fytotherapeutica, homeopathie of orthomoleculaire middelen. Een voedingsadvies of ontspanningsoefeningen kunnen ook tot ondersteuning dienen en worden vaak als “huiswerk”mee gegeven. Voor meer informatie omtrent de behandelwijzen verwijs ik u naar middelen en methoden.

Tevens wil ik u er op wijzen dat ik géén arts* ben en dat ook niet pretendeer te zijn. Ik biedt een therapeutische en aanvullende ondersteuning bij lichamelijke, geestelijke en psychosomatische klachten. Door het herstellen van de natuurlijke doorstroom van energie in het systeem (op alle niveau’s) ontstaat een balans. Dit resulteert veelal in een situatie waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer zijn werk kan doen waardoor uw klachten zullen verminderen, dan wel totaal verdwijnen.

* Daarnaast adviseer ik u om ten alle tijde uw arts of specialist te raadplegen of in kennis te stellen over de door u te volgen methode en/of therapie. En nóóit de door uw arts of specialist voorgeschreven medicatie te staken of zijn/haar advies te negeren.

Reacties zijn gesloten.